PRODUKTGENVEJ

Uddannelse

Moderne skoler sætter større fokus på behov fra både elever og det brede fællesskab.

Skoler, som ofte er støjende og meget alsidige, er også en blanding af multifunktionelle rum, hvor byggematerialerne skal være nemme at vedligeholde, sikre og holdbare. Med lang erfaring inden for uddannelsessektoren, har ROCKFON udarbejdet en 10-punkts tjekliste til at udvælge et loft.

Akustisk komfort

Akustisk komfort i skoler er et nøglepunkt, idet høje støjniveauer og dårlig rumakustik har stor indflydelse på uddannelseskvaliteten og indlæringen.

Holdbarhed

Byggematerialer til skoler skal have en lang levetid i rum med meget aktivitet.

Sikre byggematerialer

Brugen af sikre byggematerialer er meget vigtigt. Materialerne skal opfylde kravene om brandsikkerhed og sikre bygningens brugere ro i sindet.

Design

Uddannelsesbygninger skal skabe deres egen kvalitet og identitet for at tiltrække lærere og elever. Byggematerialerne skal inspirere og skabe individuelle designs.

Facility management

Skoler bygges med henblik på langsigtet anvendelse og tanke på fremtidige behov. Byggematerialerne skal være nemme at vedligeholde, fleksible og robuste.

Renoveringspotentiale

Eksisterende skolebygninger skal tilpasses nye behov og krav, og samtidig respektere den oprindelige arkitektur. Budgetter til renoveringer er normalt lave.

Indeklima

Byggematerialer til skoler må ikke være sundhedsskadelige og skal bidrage til et sundt indeklima.

Bæredygtighed

Byggematerialer til skoler skal have minimal negativ påvirkning af miljøet.

Energieffektivitet

Energieffektivitet og termoaktive konstruktioner er sammenhængende faktorer, der skal tages i betragtning ved udformningen af nutidens skoler. Disse løsninger medfører ofte akustiske udfordringer.

Ekspertise i indretning af skoler

Beslutningstagere inden for bygningskonstruktion og renovering søger pålidelige partnere, der har den nødvendige ekspertise til at skabe optimale miljøer og komfort for brugerne.

    Contact

  Produktgenvej

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order