PRODUKTGENVEJ

Sundhed og pleje

Sikre og helende patientplejemiljøer er krav som ejerne af hospitaler, lægehuse, plejehjem etc. stiller til arkitekter.

Nu handler design ikke blot om udseende og indretning, det drejer sig i høj grad om akustik, hygiejne, brandsikkerhed og bæredygtighed. ROCKFON lofter leverer omkostningsbevidste løsninger for at imødekomme de store udfordringer inden for sundhedsområdet.

Design

Design inden for sundhedsplejen drejer væk fra den barske, kolde atmosfære fra tidligere generationer, og fokuserer nu på et varmere miljø ved at integrere forskellige designelementer og tilbyde en mere æstetisk indretning og et hotellignende miljø.

Hygiejne

I mange lande er spredning af infektioner på hospitaler et anliggende af højeste prioritet for driftschefer, hospitalsledere og leverandører til sundhedssektoren. Byggematerialerne til hospitaler og lægehuse må heller ikke have en negativ indvirkning på kontrollen af luftens renhed, som er afgørende for at forebygge spredning af infektioner i hospitaler. De skal kunne kombinere holdbare overflader med gode hygiejniske egenskaber, og være nemme at rengøre og desinficere, samtidig med at opretholde deres grundlæggende funktion og æstetiske karakteristika. ROCKFON loftplader er lavet af vandafvisende stenuld, som ikke danner grobund for mikroorganismer.

Akustisk komfort

Uønsket lyd kan have en dårlig indvirkning på patienter og personale. Det rette akustiske miljø forbedrer pleje- og behandlingsprocesser, så patienterne bliver hurtigere raske. Højt lydabsorberende ROCKFON lofter forbedrer akustikken på afdelingerne og reducerer forstyrrende lyde fra stemmer i korridorer, maskiner og travle hospitalsgange med fodtrin og rulleborde. ROCKFONs lydisolerende lofter bidrager også til bedre fortrolighed og uforstyrrethed, som er nødvendigt i konsultationsrum og undersøgelseslokaler.

Brandsikkerhed

I visse områder af et hospital, vil evakuering i tilfælde af brand være næsten umulig. Intensivafdelinger, operationsstuer og fødeafdelinger er åbenlyse eksempler. Brandforebyggelse er derfor et nøglepunkt ved udformningen af komplekse og meget trafikerede hospitalsbygninger. Brugen af ubrændbare Klasse A materialer som ROCKFON stenuldslofter begrænser brandspredning og reducerer risikoen for røg og brændende dråber og forbliver stabile i tilfælde af brand.

Bæredygtighed

Sundhedssektoren er en af forløberne i udviklingen af bæredygtige bygninger. For at imødekomme økonomiske, miljømæssige og sociale formål, skal beslutningstageren vælge en leverandør som ROCKFON, der kan levere holdbare, alsidige lofter, som er lavet af naturligt, fornyeligt råmateriale.

  Contact

  Produktgenvej

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order