PRODUKTGENVEJ

Industri

Der bør lægges stor vægt på at opnå og opretholde behagelige akustiske forhold

Behovene for lofter til industribyggeri defineres typisk af, hvad der bliver produceret og opbevaret. Tung industri har andre behov end fødevareindustrien, et værksted eller en lagerbygning til tømmer. Ofte kan man ikke installere et nedhængt loft på grund af fabrikkens tekniske installationer - derfor er bafler og vægabsorbenter traditionelt et godt valg til industribygninger.

Ved udformningen af produktionsområder, skal der tages højde for mange forskellige kriterier. Nøglefaktorer er hensigtsmæssig belysning, forbedret brandsikkerhed og i visse tilfælde et højt niveau af hygiejne. Imidlertid er lydniveauer inden for industrielle anvendelsesområder generelt meget højere end inden for andre arbejdsområder. Der bør lægges stor vægt på at opnå og opretholde behagelige akustiske forhold for medarbejdere og personer i de nærliggende omgivelser.

Det er generelt accepteret, at der er en bestemt risiko for høreskade som følge af daglig udsættelse (8 timer eller mere) for kontinuerlige lydniveauer mellem 85 og 90 dB. For at sikre de bedste akustiske forhold i ethvert industrielt område med støjende maskiner på hårde gulve, bør der fokuseres på brugen af lydabsorberene materialer.

  Contact

  Produktgenvej

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order