PRODUKTGENVEJ

NYHEDER

ALLE NYHEDER

4. december 2013

Fokus på akustik i skolerne giver bedre trivsel for både elever og lærer

I vores seneste brochure ’Lad os skabe bedre læring’, har vi fokus på hvordan den gode akustik påvirker elevernes indlæring positivt. Men det er ikke kun eleverne som bliver påvirket af dårlig akustik. Lærernes trivsel afhænger i lige så høj grad af lokalernes akustik og den støj der kan forekomme på grund af lange efterklangstider.

En ny undersøgelse fra  Det Nationale Forskningscenter for arbejdsmiljø (NFA)  viser, at dårlig akustik og medfølgende støj i timerne påvirker lærerne i så høj grad, at mange overvejer at skifte job eller arbejdsplads.

NFAs seneste undersøgelse viser, at lærerne opfatter ”det sociale klima” i klassen som mere konkurrencepræget, konfliktfyldt og mindre afslappede og komfortabelt i rum med dårlig akustik end lærere, der arbejder i lokaler med moderat eller kort efterklangtid.” Flere undersøgelser er undervejs, men allerede første undersøgelse viste at lærernes tilfredshed med arbejdsmiljøet kan forbedres, hvis man ændre på de lange efterklangstider.

Dårlig akustik påvirker dermed ikke kun elevernes indlæring men i høj grad også lærernes præstationer og trivsel. Der er derfor god grund til at tænke i akustiske løsninger når der vælges lofter.

Ny Skolebrochure

Læs mere om ROCKFONS  løsninger til skoleområdet her.


  > ALLE NYHEDER
  ALLE NYHEDER
  Contact

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order